БЕЛОРУССКАЯ МИФОЛОГИЯ.

Белорусская Мифология, боги и богини мифологии, белорусский фольклор и мифология славян, а также персонажи белорусской мифологии и народного фольклора, боги славянской мифологии.
Лазавік — дух, які жыве ў лазе

Лазавік — у беларусскай міфалогіі, дух які жыве ў лазе. Лазавік — лясны дух, які жыве ў лазе. Быццам з’яўляўся старэнькім карлікам, не больш за пазногаць, з адным вокам на твары, ...

Вялес, Велес, Волас или (Велесъ, Волосъ) у беларускай міфалогіі — бог палявання, жывёлагадоўлі і багацця.

Вялес, Велес, Волас или (Велесъ, Волосъ) у беларускай міфалогіі — бог палявання, жывёлагадоўлі і багацця. Шматлікія паданні сведчаць пра тое, што Вялес быў адной з ключавых ...

Жевжик —  покровитель рек или водяное божество.

Жэўжык, Жевжык — добры заступнік рэк і азёр або вадзяное боства. Жэўжыка ўяўлялі як худога дзядка невялікага росту, з доўгай чырвонай барадой, доўгай шыяй, маленькай галавой, з ...

Жыцень — беларускі міфалагічны персанаж, які жыве ў палях і спрыяе росту і выспяванню збажыны.

Жыцень — беларускі міфалагічны персанаж, які жыве ў палях і спрыяе росту і выспяванню збажыны. Жыцень — бог восені. Беларусы ўяўляюць Жыценя крыху грозным, нібыта вечна некім ...

Жытняя Баба - бажаство беларускай міфалогіі, маці жыта.

Жытняя Баба — бажаство беларускай міфалогіі, маці жыта. Жаночая паралель «гаспадара» поля – Жытня. На Беларусі яе ўяўлялі ў выглядзе фантастычнай жанчыны з каласамі на галаве і ...

Ліхая часіна.

Ліхая часіна. Ёсць людзі, якія самі асаблівых чараў не ведаюць, не знаюцца з Духамі, але ў іх ці цяжкая рука, ці ліхія вочы, ці, можа, трапляецца такая часіна, а толькі што б яны ні ...

Паветрыкі - злыя духі, якія лятаюць над балотам цэлымі роямі і здзекуюцца з людзей.

Паветрыкі — злыя духі, якія лятаюць над балотам цэлымі роямі і здзекуюцца з людзей. Большасць часу паветрыкі лятаюць над багнаю і цешацца сваімі чортавымі ...

Гаспадар гадзюк.

Гаспадар гадзюк. Гадзюкі таксама маюць свайго Гаспадара. Яго можна пазнаць па залатых рожках, што ў яго на галаве. От калі збіць тыя залатыя рожкі ды насіць іх пры сабе, то можна ісці ...

Вужалкі — у беларускай міфалогіі дачкі Вужынага Караля (Гаспадара вужоў).

Вужалкі — у беларускай міфалогіі дачкі Вужынага Караля (Гаспадара вужоў). Згадваюцца на Вілейшчыне. Маладыя прыгожыя дзяўчаты з доўгiмi распушчанымi валасамi, са змяінымі хвастамі ...

Азярніцы - Духі рэк і азёр.

Азярніцы — Духі рэк і азёр. Недалёка ад вёскі Брусы Мядзельскага р-на, у лесе, ёсць возера, якое называецца Чорным. Чорнае возера вельмі глыбокае. Дно яго топкае, ілістае, таму ...

Гаёўкі — у беларускай міфалогіі прыгожыя лясныя чарціхі, унучкі гаёвага дзеда.

Гаёўкі — у беларускай міфалогіі прыгожыя лясныя чарціхі, унучкі гаёвага дзеда. Сяляне апісвалі іх як маладых дзяўчат, толькі значна прыгажэйшых, чым смяротныя жанчыны. Але на ...

Белая Баба (Смерць).

Белая Баба (Смерць). Белая Баба — у беларускай міфалогіі персаніфікацыя смерці.

Гаёўкі — у беларускай міфалогіі прыгожыя лясныя чарціхі, унучкі гаёвага дзеда.

Гаёвы дзед, альбо гаюн — лясны дух. Ён клапоціцца пра свой лес, сочыць за парадкам у ім. Усе звяры і птушкі падпарадкоўваюцца і служаць яму. З галавы гаюн — як стары дзед, але замест ...

Бабар — нейкая істота, якой у паселішчах беларусаў-будакоў Ніжагародчыны палохалі дзяцей.

Бабар. Бабар — нейкая істота, якой у паселішчах беларусаў-будакоў Ніжагародчыны палохалі дзяцей.

Бадюля (Бадзула).

Бадюля (Бадзула). Бадзюля — нейкі дух, які вымушае чалавека валацужнічаць, не прыжываючыся на адным ...

Камень-кравец — Легенды Беларусі.

Камень-кравец — Легенды Беларусі. У незапомныя часы гэты камень меў цудадзейную сілу шыць адзежу, і навакольны люд карыстаўся з гэтага. Увечары яму прыносілі тканіну і прасілі: — ...

«Заклятыя Скарбы» — Напасць

Напасць — Заклятыя Скарбы. Вёз чалавек у горад пшаніцу прадаваць. Сустрэлася яму па дарозе баба з кавальскім молатам на плячы. I просіць жаласліва: — Падвязі, чалавеча, мой молат. — ...

«Заклятыя Скарбы» — Ваўкалак

Ваўкалак — Заклятыя Скарбы. Ішоў я па лесе. А насустрач мне чалавек. 3 твару — страшыдла, а не чалавек. Касавокі, крывароты, згорблены. У мяне па спіне ажно мурашкі сыпанулі. I няма як ...

«Заклятыя Скарбы» — Баннік

Баннік — Заклятыя Скарбы. Пайшла дзеўка замуж за старога чалавека. А сама смяецца з мужавай старасці, старым чортам яго называе. Нарадзіўся ў іх хлопчык. Аднаго дня сабралася тая ...

Халера — Заклятыя Скарбы.

Халера — Заклятыя Скарбы. Самая страшная халера была ў трыццатым годзе. Рады не маглі ёй даць. Што ні рабілі людзі, як ні сцерагліся, а яна рэжа ўсіх, быццам ...