Дамавы ездзіць на конях — Заклятыя Скарбы.

Дамавы ездзіць на конях — Заклятыя Скарбы. Сядзелі мы ў карчме. Дымім сабе люлькамі, гамонім. Потым заходзіць Купрэй і давай жаліцца, што хтосьці ўночы заезджвае коней у ...

Трасца — Заклятыя Скарбы.

Трасца — Заклятыя Скарбы. Пайшоў аднойчы ўвесну чалавек па бярозавы сок. Напусціў паўнюткае вядро бярозавіку дый вяртаецца з лесу. Падыходзіць да вёскі, а каля дарогі на плоце нейкая ...

Смерць чараўніка — Заклятыя Скарбы.

Смерць чараўніка — Заклятыя Скарбы. Жыў у нашай вёсцы чараўнік, які знаўся з нячыстай сілай. I быў у яго сын. Калі бацька пачаў паміраць, сын папрасіў: — Навучы мяне чараваць, бо ...

Дзяўчына i змей — Заклятыя Скарбы.

Дзяўчына i змей — Заклятыя Скарбы. Змей здольны перакінуцца ў птушку ці чалавека, і ніхто яго не пазнае. Аднойчы змей закахаўся ў прыгожую дзяўчыну — дачку селяніна. Перакінуўся ў ...

Кадук — Заклятыя Скарбы.

Кадук — Заклятыя Скарбы. Кадук — страшэнная пачвара. Ні чалавек, ні звер, але больш падобны на звера з вялізнай калматаю галавою і шырокаю, ледзь не да вушэй, пашчаю. Як выскаліцца, ...

Расамаха — Заклятыя Скарбы.

Расамаха — Заклятыя Скарбы. Старыя людзі расказвалі, што калісьці у лесе вадзіліся звяры Расамахі. Мабыць, яны памыляліся, бо я сваімі вачыма бачыў Расамаху. Не звер гэта, а нечысць, ...

Вядзьмак насылае нячыстую сiлу — Заклятыя Скарбы.

Вядзьмак насылае нячыстую сiлу — Заклятыя Скарбы. Пагналі хлопцы коней на начлег. Вядома, падлеткі, хочацца пасваволіць. Давай туды-сюды гарцаваць на конях па выгане. Крычаць, пішчаць, ...

Лесавiк — Заклятыя Скарбы.

Лесавiк — Заклятыя Скарбы. Жыў у нашай ваколіцы ляснік. Аднойчы ўлетку сенаваў ён непадалёку ад лесу. Цэлы дзень завіхаўся, але да заходу сонца так і не паспеў завяршыць апошні стог. ...

Хут — Заклятыя Скарбы.

Хут — Заклятыя Скарбы. У каго ў хаце паселіцца Хут, таму ён вельмі спрыяе ў жыцці: золатам з невядомых скарбаў адорвае, снапы з далёкіх чужых палеткаў у гумно ...

Ведзьма ў выглядзе кабылы — Заклятыя Скарбы.

Ведзьма ў выглядзе кабылы — Заклятыя Скарбы. Здзекуюцца ведзьмы над людзьмі, але часам і яны церпяць пакуты. Кажуць, ведзьму можна злавіць уночы на веснавога Юр’я, калі яна гойсае па ...

Змееў камень — Заклятыя Скарбы.

Змееў камень — Заклятыя Скарбы. Непадалёку ад вёскі Коўтава і Гогалеўкі, пры старой дарозе, што вядзеад Віркаў да Ігры, ляжыць Змееў камень, у якім ёсць акно і ...

Паморак — Заклятыя Скарбы.

Паморак — Заклятыя Скарбы. Якое толькі ліха не даймае людзей! Бяда на бядзе едзе ды бядой паганяе. Пастаіш — бяда нагоніць. Пабяжыш — на бяду наскочыш. I жывеш, як той заяц: куды ні ...

Начніцы — Заклятыя Скарбы.

Начніцы — Заклятыя Скарбы. Начніцы часцей за ўсё гуляюць улетку, калі лес убярэцца ў лісце, на паплавах зацвітуць кветкі, на палетках закаласіцца жыта, а ўсюды так стане хораша, што, ...