Княгіня — Легенды Беларусі.

Княгіня — Легенды Беларусі. Праз вёску Каліноўка працякае невялічкая рачулка, якая называецца ...

Камень-кравец — Легенды Беларусі.

Камень-кравец — Легенды Беларусі. У незапомныя часы гэты камень меў цудадзейную сілу шыць адзежу, і навакольны люд карыстаўся з гэтага. Увечары яму прыносілі тканіну і прасілі: — ...

Камень — Легенды Беларусі.

Камень — Легенды Беларусі. …Тутэйшыя людзі лічаць: вёска іх завецца так не таму, што вакол яе некалі «раслі» камяні. Імя сваё вёска атрымала ад валуна-волата (яго называюць ...

Каменны Брод — Легенды Беларусі.

Каменны Брод — Легенды Беларусі. Захацеў аднаго разу вішоўскі чорт перабрацца ў Нежкаў. Але на ягоным зламысным шляху паўстала рэчка. А чэрці, як усім вядома, не любяць рачной вады. ...

Каменная труна — Легенды Беларусі.

Каменная труна — Легенды Беларусі. Непадалёку ад мястэчка Дзісна, з правага боку тракту, што ідзе на Германавічы, праязджаючы, убачыце стракатую горку, парослую лесам. Горка гэтая ...

Здарэнне з прыставам — Легенды Беларусі.

Здарэнне з прыставам — Легенды Беларусі. Жыў у нашым Пінску ў старыя часы адзін царскі прыстаў. Тоўсты быў, вусаты, важны. Такое пуза адгадаваў сабе, не дай бог! Усе называлі яго ...

Залатая Горка — Легенды Беларусі.

Залатая Горка — Легенды Беларусі. Калісьці і гара, на якой тады не было лесу, і вёска называліся Лісінай Гарою. Па кустах і балотах палявалі, жыравалі лісіцы, але норы свае рабілі на ...

Заклятая магіла волата — Легенды Беларусі.

Заклятая магіла волата — Легенды Беларусі. У ваколіцах Полацка, расказвалі, у даўнія часы бесперапынна ішлі войны. І засталося паданне, што частка нейкага разбітага войска, баючыся, ...

Заблудаў — Легенды Беларусі.

Заблудаў — Легенды Беларусі. Расказваюць старыя людзі, што на тым месцы, дзе цяпер Заблудаў, былі калісьці вялікія лясы. У тыя дрымучыя лясы паехаў раз сабе на паляванне якісьці магнат ...

Жывая вада — Легенды Беларусі.

Жывая вада — Легенды Беларусі. Калі ў вёсцы Сасіны стаяла яшчэ старая царква, каля яе біла крыніца з жывою вадою. Прыходзілі сюды людзі хворыя і кульгавыя, а калі памыюцца жывою вадою, ...

Домса — Легенды Беларусі.

Домса — Легенды Беларусі. Жыла некалі ў Малым Кудзіне вядзьмарка са сваёй дачкой. Звалі яе Домсай.

Дзядзіна — Легенды Беларусі.

Дзядзіна — Легенды Беларусі. Ну і дзядзіна ў мяне была, а багатая дык багатая! Было ў яе сем моргаў зямлі, адна каза, сем хлявоў, тры гумны, і ўсе поўныя: у адным мак, у другім — так, ...

Дафарэнцыя — Легенды Беларусі.

Дафарэнцыя — Легенды Беларусі. Прыблізна ў сямідзесятых гадах мінулага стагоддзя буйны магнат граф Тышкевіч (яго маёнтак быў пад Астрашыцкім Гарадком) выпісаў сваёй сям’і з ...

Гняздзін  — Легенды Беларусі.

Гняздзін  — Легенды Беларусі. У тыя пракаветныя часы Гняздзін быў зусім маленькай вёсачкай, і яе аблюбавалі буслы. А гэтае здарэнне надарылася яшчэ тады, калі буслы ў вырай не ляталі. ...

Гара Княжа Магіла  — Легенды Беларусі.

Гара Княжа Магіла  — Легенды Беларусі. На поўдні ад возера Нешчарда ёсць гара, якую з трох бакоў абняла вада. На той гары драўляны маленькі касцёл і колькі ...

Вялічкаўскае возера — Легенды Беларусі.

Вялічкаўскае возера — Легенды Беларусі. Даўным-даўно ля дарогі (цяпер шаша Ліда — Навагрудак) стаяла вялікая вёска Вялічка. Людзі жылі ў ёй багата. Толькі на канцы вёскі ад дарогі жыла ...

Возера Бяздонка — Легенды Беларусі.

Возера Бяздонка — Легенды Беларусі. Паміж вёскамі Ісаевічы і Дзераўной ёсць прыгожае лясное возера Бяздонка. Ні адзін ручай не ўпадае ў гэтае возера і не выцякае з яго. Зімою возера не ...

Вітаўка — Легенды Беларусі.

Вітаўка — Легенды Беларусі. Тут, дзе цэрква цяпер стаіць, колісь быў груд, а на тым грудзе стаяў двор дужа багатага баярына, на імя Віт. Жыў той Віт па праўдзе, у веры, і бог быў да ...

Відагоршч — Легенды Беларусі.

Відагоршч — Легенды Беларусі. Вакол Відагоршч і цяпер лясоў няма — адны ўзгоркі. Дарога так і «куляецца»: за пад’ёмам — спуск, а за спускам — пад’ём. Такое чаргаванне ...

Вёска Лышч і прозвішча Прыгодзіч — Легенды Беларусі.

Вёска Лышч і прозвішча Прыгодзіч — Легенды Беларусі. Некалі, даўным-даўно, гэта былі дзіўныя і страшныя мясціны. Там, дзе цяпер вёска, на дзесяткі вёрст навокал распасціралася глухая ...