Грошы цвітуць — Заклятыя Скарбы.

Грошы цвітуць — Заклятыя Скарбы. Пайшлі па вёсцы чуткі, што на беразе ракі, дзе спрадвеку насыпаны курганы, цвітуць грошы. Кажуць, нават бачылі здалёку, як уночы там блішчыць агеньчык. ...

Прыгожая дуброва — Заклятыя Скарбы.

Прыгожая дуброва — Заклятыя Скарбы. У Белавежскай пушчы ёсць урочышча, якое мясцовыя людзі называюць Прыгожая Дуброва. I вось як узнікла гэтая ...

Дзяўчына i змей — Заклятыя Скарбы.

Дзяўчына i змей — Заклятыя Скарбы. Змей здольны перакінуцца ў птушку ці чалавека, і ніхто яго не пазнае. Аднойчы змей закахаўся ў прыгожую дзяўчыну — дачку селяніна. Перакінуўся ў ...

Хто выдумаў грошы — Заклятыя Скарбы.

Хто выдумаў грошы — Заклятыя Скарбы. Жыў адзін чалавек. I быў ён такі скупы, што нават шкадаваў людзям вады ...

Кадук — Заклятыя Скарбы.

Кадук — Заклятыя Скарбы. Кадук — страшэнная пачвара. Ні чалавек, ні звер, але больш падобны на звера з вялізнай калматаю галавою і шырокаю, ледзь не да вушэй, пашчаю. Як выскаліцца, ...

Расамаха — Заклятыя Скарбы.

Расамаха — Заклятыя Скарбы. Старыя людзі расказвалі, што калісьці у лесе вадзіліся звяры Расамахі. Мабыць, яны памыляліся, бо я сваімі вачыма бачыў Расамаху. Не звер гэта, а нечысць, ...

Вядзьмак насылае нячыстую сiлу — Заклятыя Скарбы.

Вядзьмак насылае нячыстую сiлу — Заклятыя Скарбы. Пагналі хлопцы коней на начлег. Вядома, падлеткі, хочацца пасваволіць. Давай туды-сюды гарцаваць на конях па выгане. Крычаць, пішчаць, ...

Лесавiк — Заклятыя Скарбы.

Лесавiк — Заклятыя Скарбы. Жыў у нашай ваколіцы ляснік. Аднойчы ўлетку сенаваў ён непадалёку ад лесу. Цэлы дзень завіхаўся, але да заходу сонца так і не паспеў завяршыць апошні стог. ...

Хут — Заклятыя Скарбы.

Хут — Заклятыя Скарбы. У каго ў хаце паселіцца Хут, таму ён вельмі спрыяе ў жыцці: золатам з невядомых скарбаў адорвае, снапы з далёкіх чужых палеткаў у гумно ...

Бяздоннае багацце — Заклятыя Скарбы.

Бяздоннае багацце — Заклятыя Скарбы. Даўным-даўно ў Тураве жыў князь Яраслаў. Быў ён багаты і мудры. Таму і людзей каля сябе збіраў разумных і ...

Ведзьма ў выглядзе кабылы — Заклятыя Скарбы.

Ведзьма ў выглядзе кабылы — Заклятыя Скарбы. Здзекуюцца ведзьмы над людзьмі, але часам і яны церпяць пакуты. Кажуць, ведзьму можна злавіць уночы на веснавога Юр’я, калі яна гойсае па ...

Змееў камень — Заклятыя Скарбы.

Змееў камень — Заклятыя Скарбы. Непадалёку ад вёскі Коўтава і Гогалеўкі, пры старой дарозе, што вядзеад Віркаў да Ігры, ляжыць Змееў камень, у якім ёсць акно і ...

Бог i поп — Заклятыя Скарбы.

Бог i поп — Заклятыя Скарбы. У нашай рэчцы, што цячэ каля старадаўняга замчышча, людзі часта знаходзяць залатыя і срэбраныя грошы. А на вяршыні замчышча ўночы можна ўбачыць таямнічыя ...

Паморак — Заклятыя Скарбы.

Паморак — Заклятыя Скарбы. Якое толькі ліха не даймае людзей! Бяда на бядзе едзе ды бядой паганяе. Пастаіш — бяда нагоніць. Пабяжыш — на бяду наскочыш. I жывеш, як той заяц: куды ні ...

Начніцы — Заклятыя Скарбы.

Начніцы — Заклятыя Скарбы. Начніцы часцей за ўсё гуляюць улетку, калі лес убярэцца ў лісце, на паплавах зацвітуць кветкі, на палетках закаласіцца жыта, а ўсюды так стане хораша, што, ...

Цвет папараццi — Заклятыя Скарбы.

Цвет папараццi — Заклятыя Скарбы. Усё, што вы пачуеце, чыстая праўда. Я нават ведаю, з кім здарылася гэтая дзіўная ...

Татарка — Заклятыя Скарбы.

Татарка — Заклятыя Скарбы. Відаць, і праўда тут, у лесе, жыла нейкая прышлая татарка. Нездарма тутэйшыя людзі называюць гэтую мясціну Татаркаю. Расказваюць таксама, што была яна не ...

Калядная ноч — Заклятыя Скарбы.

Калядная ноч — Заклятыя Скарбы. Калісьці ў даўніну адзін раз у год парабкі елі разам з панамі. I здаралася гэта ў шчодры вечар, на ...

Зачараваныя грошы — Заклятыя Скарбы.

Зачараваныя грошы — Заклятыя Скарбы. Вяртаўся салдат пасля пабыўкі ўдома на вайсковую службу. Ішоў ён, ішоў і здагнала яго ноч каля нейкай ...

Дзяўчына з замчышча — Заклятыя Скарбы.

Дзяўчына з замчышча — Заклятыя Скарбы. У нашай рэчцы, што цячэ каля старадаўняга замчышча, людзі часта знаходзяць залатыя і срэбраныя ...