Залаты птах (ілюстратар: Валерый Пятровіч Славук)

Залаты птах — «Беларускія народныя казкі». Былі ў аднаго чалавека тры сыны: два разумныя, а трэці — дурны. Старэйшы сын, Сцяпан, умеў на скрыпцы іграць, сярэдні, Піліп, — на ...

Добры знаёмы (ілюстратар: Валерый Пятровіч Славук)

Добры знаёмы — «Беларускія народныя казкі». Выбралі ў адной воласці новага старшыню. Ну, валасны старшыня — чын не такі ўжо вялікі. Але як для каго: разумны на любой пасадзе ...

Андрэй за ўсіх мудрэй - «Беларускія народныя казкі».

Андрэй за ўсіх мудрэй — «Беларускія народныя казкі». Жыў адзін цікаўны хлопец Андрэй. Хацеў ён усё ведаць. Куды ні гляне, што ні ўбачыць,— аб усім у людзей распытваецца, да ўсяго ...

Алёнка (ілюстратар: Валерый Пятровіч Славук)

Алёнка — «Беларускія народныя казкі». Жыў дзед і баба. І была ў іх дачка Алёнка. Ды ніхто з суседзяў не называў яе па імені, а ўсе звалі Крапіўніцай. — Вунь, — кажуць, — Крапіўніца ...

Як пана віншавалі (ілюстратар: Валерый Пятровіч Славук)

Як пана віншавалі  — «Беларускія народныя казкі». Нарадзіўся ў пана сын. Даведаўся пра гэта аканом. «Трэба,— думае,— павіншаваць пана». Паклікаў ён старасту, лёкая і фурмана ды кажа ...

Як мужык царскага генерала правучыў  - «Беларускія народныя казкі»

Як мужык царскага генерала правучыў — «Беларускія народныя казкі». Капаў мужык склеп і выкапаў кавалак золата. Ачысціў яго ад пяску і думае: «Што ж мне з ім рабіць? Занесці пану, дык ...

Як Сцёпка з панам гаварыў (ілюстратар: Вячаслау Валынец)

Як Сцёпка з панам гаварыў — «Беларускія народныя казкі». Жыў некалі адзін пан, ды такі злосны, што бяда: ніхто не мог яму дагадзіць. Усе яго баяліся, як чорта. Бывала, прыйдзе да яго ...

 Як мужык гусей дзяліў (ілюстратар: Вячаслау Валынец)

 Як мужык гусей дзяліў  — «Беларускія народныя казкі». Жыў адзін бедны мужык. Зіму сяк-так перакідаўся. А прыйшла вясна — хоць зубы на паліцу кладзі. Адна гуска засталася, ды і тая ...

Як курачка пеўніка ратавала (ілюстратар: Вячаслау Валынец)

Як курачка пеўніка ратавала  — «Беларускія народныя казкі». Жылі-былі курачка і пеўнік. Курачка яйкі несла, а пеўнік зярняткі здабываў, курачку частаваў. Выграбе з ямкі зярнятка і ...

Як кот звяроў напалохаў (ілюстратар: Вячаслау Валынец)

Як кот звяроў напалохаў   — «Беларускія народныя казкі». Жыў дзед ды баба. І быў у іх кот. Дзед кашалі плёў, баба кудзелю прала, а кот; паляваць на мышэй хадзіў. Вось пайшоў раз кот у ...

Цясляр-самахвал (ілюстратар: Валерый Пятровіч Славук)

Цясляр-самахвал — «Беларускія народныя казкі». Сабраўся адзін стары чалавек будаваць дом. «Сам я ўжо нядоўга пражыву на свеце,— думае,— дык няхай успамінаюць мяне добрым словам і дзеці ...

Хітры вол (ілюстратар: Вячаслау Валынец)

Хітры вол — «Беларускія народныя казкі». Пайшоў вол сена касіць. Косіць, завіхаецца, на неба паглядае: ці не відаць адкуль хмары? «За пагоду, — думае, — сена насушу, стог скідаю, тады ...

Хведар Набілкін і сапраўдныя асілкі (ілюстратар: Вячаслау Валынец)

Хведар Набілкін і сапраўдныя асілкі — «Беларускія народныя казкі». Жыў-быў у адной вёсцы бабыль Хведар Набілкін. Слабаваты ён быў сілаю, затое меў галаву з розумам. Захацелася яму ...

Упартая жонка (ілюстратар: Валерий Слаук.)

Упартая жонка — «Беларускія народныя казкі». Касіў мужык сена. Прыносіць яму жонка абед. Паглядзела на пакошу і кажа: — Вось жа скасіў, як выстрыг! Мужык пакруціў галавою: — Не ...

Удовін сын (ілюстратар: Вячаслау Валынец)

Удовін сын — «Беларускія народныя казкі». Здарылася ў адным краі вялікая бяда: наляцеў аднекуль дзевяцігаловы змей Цуда-Юда і ўхапіў з неба сонца з месяцам… Бядуюць людзі, плачуць: і ...

Тром-сын безыменны (ілюстратар: Вячаслау Валынец)

Тром-сын безыменны  — «Беларускія народныя казкі». Жыў дзед з бабаю. Нарадзіўся ў іх сын. Пайшоў дзед да папа, каб сына перахрысціў, імя даў, а той і гаварыць не хоча: грошай у дзеда ...

Стралец і рыбак (ілюстратар: Валерий Слаук.)

Стралец і рыбак — «Беларускія народныя казкі». Былі ў бацькі два сыны. Выраслі яны, як дубы, а бацьку ўсё няма ...

Старыя, як малыя (ілюстратар: Валерий Слаук.)

Старыя, як малыя — «Беларускія народныя казкі». Пасвілі ў адной вёсцы авечак два пастухі — Дзямʼян і Раман. Абодва немаладыя ...

Сляпы, глухі і бязногі (ілюстратар: Валерий Слаук.)

Сляпы, глухі і бязногі — «Беларускія народныя казкі». Жылі ў адной вёсцы сляпы, глухі і бязногі. Пачалася ў тым краі вайна. Людзі пабралі сваё дабро ды падаліся ў лес ад вайны хавацца. ...

Панская ласка (ілюстратар: Валерий Слаук.)

Панская ласка — «Беларускія народныя казкі». Служыў у аднаго пана ляснік. Добра служыў, вераю і праўдаю, як кажуць. Пан гэта бачыў. Расчуліўся ён аднаго разу і кажа лесніку: — Люблю я ...