Свіны кажушок — «Беларускія народныя казкі».

Свіны кажушок — «Беларускія народныя казкі». Быў сабе дзед з бабаю. Была ў дзеда дачка і ў бабы дачка. Баба сваю дачку надта песціла, а з падчаркі збыткавалася. Сваю дачку — па фэстах, ...

Сынок з кулачок — «Беларускія народныя казкі».

Сынок з кулачок — «Беларускія народныя казкі». Жылі дзед і баба. І быў у іх сынок. Ды такі малы, што з-пад шапкі не відаць. Не большы за кулак. Так дзед з бабай яго і звалі: сынок з ...

Воўк, Змітрок, кабыла і баран — «Беларускія народныя казкі».

Воўк, Змітрок, кабыла і баран — «Беларускія народныя казкі». Ішоў воўк з-пад Міра, сустрэў Змітрака, той Змітрок быў кравец. Ішоў ён з палкаю, што раней мералі, як што пашыць. Воўк ...

З рога ўсяго многа — «Беларускія народныя казкі».

З рога ўсяго многа — «Беларускія народныя казкі». Жылі сабе дзед ды баба. Бедна жылі. Вядома, старыя: ні рабіць, ні зарабіць не могуць. Толькі тое і мелі, што нажабруюць. Дачакаліся ...

Зайкіна хатка — «Беларускія народныя казкі».

Зайкіна хатка — «Беларускія народныя казкі». Жылі-былі ў адным лесе лісіца і заяц. Жылі яны адзін каля другога блізка. Прыйшла восень, стала холадна, уздумалі яны сабе хаткі збудаваць. ...

Мал-Малышок  — «Беларускія народныя казкі».

Мал-Малышок — «Беларускія народныя казкі». Жыў дзед з бабай, і не было ў іх дзяцей. Неяк дзеду саснілася, што пайшоў ён у лес, назбіраў яек птушыных і вывеў дзяцей сабе. Расказаў ён ...

Кот і дурань — «Беларускія народныя казкі».

Кот і дурань — «Беларускія народныя казкі». Было ў аднаго чалавека тры сыны. Два разумныя, а трэці — дурань. Захварэў іх бацька моцна і выжыць ужо не спадзяваўся. Перад смерцю ...

Каза ў арэхах — «Беларускія народныя казкі».

Каза ў арэхах — «Беларускія народныя казкі». Пайшоў казёл з казой у арэхі – казёл шчыпле, каза есць. Нашчыпалі тры мяхі, а чацвёрты – шалухі! – Каза-каза, хадзем дадому! – Не, не ...

Каваль і аднавокае гора — «Беларускія народныя казкі».

Каваль і аднавокае гора — «Беларускія народныя казкі». Быў сабе каваль, а ў яго былі тры сыны. Адзін шавец, другі кравец, а трэці — каваль. Доўга яны ўжо жылі, а ніколі не бачылі гора. ...

Іван прыўкрасны і князь Ладымір — «Беларускія народныя казкі».

Іван прыўкрасны і князь Ладымір — «Беларускія народныя казкі». Жыў-быў сабе Іван Прыўкрасны, сірата няшчасны, і служыў ён па князях, па панах і па ўсіх багатырах. Не меў ён сабе ні ...

Іван Іванавіч царэвіч — «Беларускія народныя казкі».

Іван Іванавіч царэвіч — «Беларускія народныя казкі». Жыў сабе цар у якімсьці гасударстве, у якімсьці царстве, і быў у яго сын, Іван Іванавіч — царэвіч. Цар яго не пускаў нікуды гадоў ...

Ілля і Пятро — «Беларускія народныя казкі».

Ілля і Пятро — «Беларускія народныя казкі». Даўно тое было — яшчэ як сам Бог па зямлі хадзіў. Аддаў Бог увесь свет Іллі і Пятру. Але, ведама, дзе два паны, там ніколі ладу няма. Як ...

Дурныя людзі — «Беларускія народныя казкі».

Дурныя людзі — «Беларускія народныя казкі». Жыў сабе дзед з бабай. І была ў іх дачка. Кажа дзед бабе: — А што, баба, прымем мы зяця да дачкі? А баба кажа: — ...

Бык і ваўкі — «Беларускія народныя казкі».

Бык і ваўкі — «Беларускія народныя казкі». Насіў бык па горадзе косы, прадаваў, каму трэба. Тады на быка, якога звалі, дарэчы, Быска, гавораць: — Нашто табе косы? А бык адказвае: — ...

Асцярожны пасланец — «Беларускія народныя казкі».

Асцярожны пасланец — «Беларускія народныя казкі». Быў сабе адзін пан, ды такі паганы, злосны, што проста бяда. Ніхто не мог яму дагадзіць. Усе яго баяліся, як чорта. Бывала, як прыйдзе ...

Аб ведзьме, якая сына жаніла — «Беларускія народныя казкі».

Аб ведзьме, якая сына жаніла — «Беларускія народныя казкі». У адным двары было надта многа пшаніцы, а тую пшаніцу вазілі ўвесь час да нейкага месца. Адзін жа чалавек не меў каго ...

Аб каралевічу-чараўніку — «Беларускія народныя казкі».

Аб каралевічу-чараўніку — «Беларускія народныя казкі». Быў сабе адзін бедны чалавек. Меў ён сына, але не мог яго пры сабе трымаць, бо быў дастаткова бедны. Так аднаго разу і кажа: — ...