Ужалка (Белорусские народные сказки)

Вужалка — «Беларускія народныя казкі». «Жыла ў вёсцы адна сям’я, бацькi ўжо даўно не было — кажуць на вайну як пайшоў, так i не вярнуўся. Мабыць забiлi, а можа, як ...

Чаму барсук і лісіца ў норах жывуць

Чаму барсук і лісіца ў норах жывуць — «Беларускія народныя казкі». Некалі, кажуць, звяры і жывёлы не мелі хвастоў. Адзін толькі звярыны цар — леў — быў з хвастом. Дрэнна жылося ...

Сабака і Воўк (Беларускія народныя казкі)

Сабака і Воўк — «Беларускія народныя казкі». Быў у аднаго гаспадара сабака. Шчыра служыў ён гаспадару, ды не агледзеўся, як пастарэў. Горш сталі бачыць яго вочы, і цяжэй яму ...

Адкуль узяўся мядзведзь (Беларускія народныя казкі)

Адкуль узяўся мядзведзь — «Беларускія народныя казкі». Ці ведаеце вы, адкуль узяўся мядзведзь? Мядзведзь раней быў такім жа чалавекам, як і мы. Людзей тады было мала, і жылі яны ...

Лісіца і дрозд. (ілюстратар: В.Соколов. Выдавецтва Юнацтва)

Лісіца і дрозд — «Беларускія народныя казкі». Жылі дзед і баба. Дзед у лес хадзіў дровы сячы, а баба дома была, пірагі пякла. Аднаго разу злавіў дзед у лесе дзікага парсючка і ...

Коцік, пеўнік і лісіца (Беларускія народныя казкі)

Коцік, пеўнік і лісіца — «Беларускія народныя казкі». Жылі-былі коцік і пеўнік. Добра жылі, дружна. Коцік на паляванне хадзіў, а пеўнік есці варыў, хатку падмятаў, песні спяваў. ...

Коцік Петрык і мышка (Беларускія народныя казкі)

Коцік Петрык і мышка — «Беларускія народныя казкі». Аднаго разу коцік Петрык захацеў мышку злавіць. Ён быў яшчэ маленькі, але чуў ад дарослых катоў, што яны заўсёды ловяць мышай. ...

Залаты птах (ілюстратар: Валерый Пятровіч Славук)

Залаты птах — «Беларускія народныя казкі». Былі ў аднаго чалавека тры сыны: два разумныя, а трэці — дурны. Старэйшы сын, Сцяпан, умеў на скрыпцы іграць, сярэдні, Піліп, — на ...

Як курачка пеўніка ратавала (ілюстратар: Вячаслау Валынец)

Як курачка пеўніка ратавала  — «Беларускія народныя казкі». Жылі-былі курачка і пеўнік. Курачка яйкі несла, а пеўнік зярняткі здабываў, курачку частаваў. Выграбе з ямкі зярнятка і ...

Як кот звяроў напалохаў (ілюстратар: Вячаслау Валынец)

Як кот звяроў напалохаў   — «Беларускія народныя казкі». Жыў дзед ды баба. І быў у іх кот. Дзед кашалі плёў, баба кудзелю прала, а кот; паляваць на мышэй хадзіў. Вось пайшоў раз кот у ...

Хітры вол (ілюстратар: Вячаслау Валынец)

Хітры вол — «Беларускія народныя казкі». Пайшоў вол сена касіць. Косіць, завіхаецца, на неба паглядае: ці не відаць адкуль хмары? «За пагоду, — думае, — сена насушу, стог скідаю, тады ...

Пятрушка (ілюстратар: Валерий Слаук.)

Пятрушка — «Беларускія народныя казкі». Жыў на свеце адзін пан. Вялікі быў у яго маёнтак, і шмат меў ён усялякага дабра. Але найбольш з усяго свайго багацця любіў пан сабаку-ганчака. ...

Пшанічны каласок (ілюстратар: Вячаслау Валынец)

Пшанічны каласок — «Беларускія народныя казкі». Жылі на адным двары курачка Сакатушка, гусак Шыпун ды індык Балбатун. Курачка даглядала сваіх куранятак, грэблася на сметніку, шукала ...

Лісіца-хітрыца — «Беларускія народныя казкі» (ілюстратар: Вячаслау Валынец)

Лісіца-хітрыца — «Беларускія народныя казкі». Жыў дзед ды баба. Нічога ў іх з гаспадаркі не было, толькі адна курачка Чубатка. Жылі яны, жылі, дажыліся — няма чаго варыць. Вось дзед і ...

Курачка-рабка — «Беларускія народныя казкі» (ілюстратар: Вячаслау Валынец)

Курачка-рабка — «Беларускія народныя казкі» Жыў дзед, жыла бабка. Была ў іх курачка-раба. Нанесла курачка яечак поўны падпечак. Сабрала бабка яечкі ў чарапіну ды паставіла на паліцу. ...

Казка пра быка і яго сяброў — «Беларускія народныя казкі»

Казка пра быка і яго сяброў — «Беларускія народныя казкі». Пасвіўся на лузе бык. Убачыў ён каля рэчкі туман і напужаўся: падумаў, што зямля і вада гараць. «Пабягу я лепш адгэтуль на ...

Ганарыстая варона — «Беларускія народныя казкі».

Ганарыстая варона — «Беларускія народныя казкі». Раскаркалася неяк увосень адна варона на сметніку: — Вы сабе як хочаце,— кажа сяброўкам,— а я не магу тут цэлую зіму мерзнуць. Я не ...

Воўк, Змітрок, кабыла і баран — «Беларускія народныя казкі».

Воўк, Змітрок, кабыла і баран — «Беларускія народныя казкі». Ішоў воўк з-пад Міра, сустрэў Змітрака, той Змітрок быў кравец. Ішоў ён з палкаю, што раней мералі, як што пашыць. Воўк ...

Зайкіна хатка — «Беларускія народныя казкі».

Зайкіна хатка — «Беларускія народныя казкі». Жылі-былі ў адным лесе лісіца і заяц. Жылі яны адзін каля другога блізка. Прыйшла восень, стала холадна, уздумалі яны сабе хаткі збудаваць. ...

Кот і дурань — «Беларускія народныя казкі».

Кот і дурань — «Беларускія народныя казкі». Было ў аднаго чалавека тры сыны. Два разумныя, а трэці — дурань. Захварэў іх бацька моцна і выжыць ужо не спадзяваўся. Перад смерцю ...