Як вядзьмар на зоры глядзеў (белорусские сказки)

Як вядзьмар на зоры глядзеў — «Беларускія народныя казкі». Жыў у адным сяле вядзьмар. Звалі яго Нічыпар. Слава і пагалоска пра яго ішлі далёка. Адкуль толькі не прыязджалі ды не ...

Музыка-чарадзей (Беларускія народныя казкі)

Музыка-чарадзей — «Беларускія народныя казкі». Жыў некалі на свеце адзін музыка. Пачаў ён іграць яшчэ змалку. Бывала, пасучы валоў, зробіць з лазы дудачку ды як зайграе, дык валы ...

Ох і залатая табакерка (ілюстратар: Вячаслау Валынец)

Ох і залатая табакерка — «Беларускія народныя казкі». Жыў сабе сіраціна Янка, леснікоў сын. Бацькі яго памерлі, а радні ніякай не было. Так і жыў ён адзін у лесе, у бацькавай хатцы. А ...

Аб ведзьме, якая сына жаніла — «Беларускія народныя казкі».

Аб ведзьме, якая сына жаніла — «Беларускія народныя казкі». У адным двары было надта многа пшаніцы, а тую пшаніцу вазілі ўвесь час да нейкага месца. Адзін жа чалавек не меў каго ...

Аб каралевічу-чараўніку — «Беларускія народныя казкі».

Аб каралевічу-чараўніку — «Беларускія народныя казкі». Быў сабе адзін бедны чалавек. Меў ён сына, але не мог яго пры сабе трымаць, бо быў дастаткова бедны. Так аднаго разу і кажа: — ...