Белорусские сказки.

Белорусские сказки, белорусские сказки для детей, картинки, рисунки, иллюстрации, герои белорусских сказок. Сказки на белорусском языке, белорусских писателей, белорусские народные сказки на беларускай мове. Волшебные белорусские народные сказки о природе и животных, авторские сказки и сказки на белорусском языке, сборник традиционного творчества белорусского народа.

Вужалка — «Беларускія народныя казкі». «Жыла ў вёсцы адна сям’я, бацькi ўжо даўно не было — кажуць на вайну як пайшоў, так i не вярнуўся. Мабыць забiлi, а можа, як ...

Як Іван чарцей перахітрыў — «Беларускія народныя казкі». Жыў дзед з бабаю. І было ў іх тры сыны. Бедна жылі, з хлеба на квас перабіваліся. Памерла баба, а за ёю прыйшла чарга і ...

Як вядзьмар на зоры глядзеў — «Беларускія народныя казкі». Жыў у адным сяле вядзьмар. Звалі яго Нічыпар. Слава і пагалоска пра яго ішлі далёка. Адкуль толькі не прыязджалі ды не ...

Як Васіль змея перамог — «Беларускія народныя казкі». Было яно ці не было, праўда ці няпраўда, — паслухаем лепш, што казка кажа. Ну дык вось. Прыляцеў у адзін край страшэнны ...

Шкляныя горы — «Беларускія народныя казкі». Жылі сабе так муж з жаною. То быў ён работнік, а яна яшчэ луччая работніца. То жа ж яна работніца сілная. Яна тут пакуль мужу аднясла ...

Чорт-злодзей — «Беларускія народныя казкі». Паехаў дзед араць поле. І ўзяў з сабою праснак на абед. Палажыў праснак на возе, а сам арэ. Араў, араў, змарыўся, пайшоў да воза ...

Чаму барсук і лісіца ў норах жывуць — «Беларускія народныя казкі». Некалі, кажуць, звяры і жывёлы не мелі хвастоў. Адзін толькі звярыны цар — леў — быў з хвастом. Дрэнна жылося ...

Цудоўная дудка — «Беларускія народныя казкі». Даўно яно было ці нядаўна, так ці не так, — цяпер ужо напэўна ніхто і не ведае. Ну, дык раскажам мы тое, што дзяды расказвалі сваім ...

Страшны залом — «Беларускія народныя казкі». Даўней бадай што ў кожным сяле быў свой вядзьмар. А што ні вядзьмар — то найпершы чмут. Вядзьмар і шэпча, і заломы вырывае, і ...

Стары бацька — «Беларускія народныя казкі». Даўней было так: як састарэе бацька, то сын завязе яго ў глухую пушчу ды і пакіне там… Вось аднаго разу павёз сын бацьку ў пушчу. ...

Сіняя світа налева пашыта — «Беларускія народныя казкі». Жыў-быў цар-чараўнік. Клікнуў ён кліч па ўсім царстве: «Хто схаваецца ад мяне, таму паўцарства аддаю!» Знайшоўся такі ...

Самы мудры — «Беларускія народныя казкі». У аднаго палкоўніка здох любімы конь. Пабедаваў палкоўнік ды паслаў дзяншчыка шукаць шкурадзёра. Прыйшоў дзяншчык у вёску. Каго ні ...

Сабака і Воўк — «Беларускія народныя казкі». Быў у аднаго гаспадара сабака. Шчыра служыў ён гаспадару, ды не агледзеўся, як пастарэў. Горш сталі бачыць яго вочы, і цяжэй яму ...

Пра папа Кірылу і яго парабка Гаўрылу — «Беларускія народныя казкі». Папу Кірылу надта не шанцавала на парабкаў. Колькі ён іх ні наймаў, ніводзін больш месяца не выслужыў. Хто ...

Адкуль узяўся мядзведзь — «Беларускія народныя казкі». Ці ведаеце вы, адкуль узяўся мядзведзь? Мядзведзь раней быў такім жа чалавекам, як і мы. Людзей тады было мала, і жылі яны ...

Музыка-чарадзей — «Беларускія народныя казкі». Жыў некалі на свеце адзін музыка. Пачаў ён іграць яшчэ змалку. Бывала, пасучы валоў, зробіць з лазы дудачку ды як зайграе, дык валы ...

Лісіца і дрозд — «Беларускія народныя казкі». Жылі дзед і баба. Дзед у лес хадзіў дровы сячы, а баба дома была, пірагі пякла. Аднаго разу злавіў дзед у лесе дзікага парсючка і ...

Коцік, пеўнік і лісіца — «Беларускія народныя казкі». Жылі-былі коцік і пеўнік. Добра жылі, дружна. Коцік на паляванне хадзіў, а пеўнік есці варыў, хатку падмятаў, песні спяваў. ...

Коцік Петрык і мышка — «Беларускія народныя казкі». Аднаго разу коцік Петрык захацеў мышку злавіць. Ён быў яшчэ маленькі, але чуў ад дарослых катоў, што яны заўсёды ловяць мышай. ...

Князь Радзівіл Каханко — «Беларускія народныя казкі». Жыў даўней у Нясвіжу адзін князь Радзівіл. У яго было много маёнткаў па ўсёй Случызне. Усе паны яму служылі, бо ён быў над ...

Залаты птах — «Беларускія народныя казкі». Былі ў аднаго чалавека тры сыны: два разумныя, а трэці — дурны. Старэйшы сын, Сцяпан, умеў на скрыпцы іграць, сярэдні, Піліп, — на ...

Добры знаёмы — «Беларускія народныя казкі». Выбралі ў адной воласці новага старшыню. Ну, валасны старшыня — чын не такі ўжо вялікі. Але як для каго: разумны на любой пасадзе ...

Андрэй за ўсіх мудрэй — «Беларускія народныя казкі». Жыў адзін цікаўны хлопец Андрэй. Хацеў ён усё ведаць. Куды ні гляне, што ні ўбачыць,— аб усім у людзей распытваецца, да ўсяго ...

Алёнка — «Беларускія народныя казкі». Жыў дзед і баба. І была ў іх дачка Алёнка. Ды ніхто з суседзяў не называў яе па імені, а ўсе звалі Крапіўніцай. — Вунь, — кажуць, — Крапіўніца ...

Як пана віншавалі  — «Беларускія народныя казкі». Нарадзіўся ў пана сын. Даведаўся пра гэта аканом. «Трэба,— думае,— павіншаваць пана». Паклікаў ён старасту, лёкая і фурмана ды кажа ...

Як мужык царскага генерала правучыў — «Беларускія народныя казкі». Капаў мужык склеп і выкапаў кавалак золата. Ачысціў яго ад пяску і думае: «Што ж мне з ім рабіць? Занесці пану, дык ...

Як Сцёпка з панам гаварыў — «Беларускія народныя казкі». Жыў некалі адзін пан, ды такі злосны, што бяда: ніхто не мог яму дагадзіць. Усе яго баяліся, як чорта. Бывала, прыйдзе да яго ...

 Як мужык гусей дзяліў  — «Беларускія народныя казкі». Жыў адзін бедны мужык. Зіму сяк-так перакідаўся. А прыйшла вясна — хоць зубы на паліцу кладзі. Адна гуска засталася, ды і тая ...

Як курачка пеўніка ратавала  — «Беларускія народныя казкі». Жылі-былі курачка і пеўнік. Курачка яйкі несла, а пеўнік зярняткі здабываў, курачку частаваў. Выграбе з ямкі зярнятка і ...

Як кот звяроў напалохаў   — «Беларускія народныя казкі». Жыў дзед ды баба. І быў у іх кот. Дзед кашалі плёў, баба кудзелю прала, а кот; паляваць на мышэй хадзіў. Вось пайшоў раз кот у ...