Заклятыя Скарбы | Легенды Беларуси
«Заклятыя Скарбы» — Як скарб з-пад печы выходзіў

Як скарб з-пад печы выходзіў — Заклятыя Скарбы. Пабудаваў адзін гаспадар хату. Ды вось бяда — жыць перабраўся, а начаваць у новых сценах баіцца. Кожную ноч вылазіць з-пад печы баран і ...

«Заклятыя Скарбы» — Галубецкія скарбы

Галубецкія скарбы — Заклятыя Скарбы. Каля вёскі Галубцова, што ў Гарадоцкім павеце, на беразе возера ёсць гара-валатоўка, якую тутэйшыя людзі называюць Галубец. Кажуць, што ў гэтай ...

«Заклятыя Скарбы» — Скарб у Азярыйскім гарадзішчы

Скарб у Азярыйскім гарадзішчы — Заклятыя Скарбы. Аднойчы позна ўвечары ў вёску Мястэчка прыехаў нейкі пажылы чалавек. Спыніўся на беразе возера і папрасіў рыбака перавезці яго на ...

«Заклятыя Скарбы» — Напасць

Напасць — Заклятыя Скарбы. Вёз чалавек у горад пшаніцу прадаваць. Сустрэлася яму па дарозе баба з кавальскім молатам на плячы. I просіць жаласліва: — Падвязі, чалавеча, мой молат. — ...

«Заклятыя Скарбы» — Ваўкалак

Ваўкалак — Заклятыя Скарбы. Ішоў я па лесе. А насустрач мне чалавек. 3 твару — страшыдла, а не чалавек. Касавокі, крывароты, згорблены. У мяне па спіне ажно мурашкі сыпанулі. I няма як ...

«Заклятыя Скарбы» — Баннік

Баннік — Заклятыя Скарбы. Пайшла дзеўка замуж за старога чалавека. А сама смяецца з мужавай старасці, старым чортам яго называе. Нарадзіўся ў іх хлопчык. Аднаго дня сабралася тая ...

«Заклятыя Скарбы» — Дзе цень сягае

Дзе цень сягае — Заклятыя Скарбы. Калісьці пры дарозе з вёскі Войшыкі ў вёску Заячкі стаяла векавая ліпа. Вяршаліна старадрэвіны даўно засохла, а ніжнія галіны кожную вясну ...

«Заклятыя Скарбы» — Галаву складзеш

Галаву складзеш — Заклятыя Скарбы. Штогод цёмнымі восеньскімі вечарамі непадалёку ад лясной рэчкі Ланкі з’яўляўся прывідны агеньчык. Выкаціцца з ляснога гушчару на паляну пад старыя ...

Халера — Заклятыя Скарбы.

Халера — Заклятыя Скарбы. Самая страшная халера была ў трыццатым годзе. Рады не маглі ёй даць. Што ні рабілі людзі, як ні сцерагліся, а яна рэжа ўсіх, быццам ...

Дамавы ездзіць на конях — Заклятыя Скарбы.

Дамавы ездзіць на конях — Заклятыя Скарбы. Сядзелі мы ў карчме. Дымім сабе люлькамі, гамонім. Потым заходзіць Купрэй і давай жаліцца, што хтосьці ўночы заезджвае коней у ...

Трасца — Заклятыя Скарбы.

Трасца — Заклятыя Скарбы. Пайшоў аднойчы ўвесну чалавек па бярозавы сок. Напусціў паўнюткае вядро бярозавіку дый вяртаецца з лесу. Падыходзіць да вёскі, а каля дарогі на плоце нейкая ...

Смерць чараўніка — Заклятыя Скарбы.

Смерць чараўніка — Заклятыя Скарбы. Жыў у нашай вёсцы чараўнік, які знаўся з нячыстай сілай. I быў у яго сын. Калі бацька пачаў паміраць, сын папрасіў: — Навучы мяне чараваць, бо ...

Грошы цвітуць — Заклятыя Скарбы.

Грошы цвітуць — Заклятыя Скарбы. Пайшлі па вёсцы чуткі, што на беразе ракі, дзе спрадвеку насыпаны курганы, цвітуць грошы. Кажуць, нават бачылі здалёку, як уночы там блішчыць агеньчык. ...

Прыгожая дуброва — Заклятыя Скарбы.

Прыгожая дуброва — Заклятыя Скарбы. У Белавежскай пушчы ёсць урочышча, якое мясцовыя людзі называюць Прыгожая Дуброва. I вось як узнікла гэтая ...

Дзяўчына i змей — Заклятыя Скарбы.

Дзяўчына i змей — Заклятыя Скарбы. Змей здольны перакінуцца ў птушку ці чалавека, і ніхто яго не пазнае. Аднойчы змей закахаўся ў прыгожую дзяўчыну — дачку селяніна. Перакінуўся ў ...

Хто выдумаў грошы — Заклятыя Скарбы.

Хто выдумаў грошы — Заклятыя Скарбы. Жыў адзін чалавек. I быў ён такі скупы, што нават шкадаваў людзям вады ...

Кадук — Заклятыя Скарбы.

Кадук — Заклятыя Скарбы. Кадук — страшэнная пачвара. Ні чалавек, ні звер, але больш падобны на звера з вялізнай калматаю галавою і шырокаю, ледзь не да вушэй, пашчаю. Як выскаліцца, ...

Расамаха — Заклятыя Скарбы.

Расамаха — Заклятыя Скарбы. Старыя людзі расказвалі, што калісьці у лесе вадзіліся звяры Расамахі. Мабыць, яны памыляліся, бо я сваімі вачыма бачыў Расамаху. Не звер гэта, а нечысць, ...

Вядзьмак насылае нячыстую сiлу — Заклятыя Скарбы.

Вядзьмак насылае нячыстую сiлу — Заклятыя Скарбы. Пагналі хлопцы коней на начлег. Вядома, падлеткі, хочацца пасваволіць. Давай туды-сюды гарцаваць на конях па выгане. Крычаць, пішчаць, ...

Лесавiк — Заклятыя Скарбы.

Лесавiк — Заклятыя Скарбы. Жыў у нашай ваколіцы ляснік. Аднойчы ўлетку сенаваў ён непадалёку ад лесу. Цэлы дзень завіхаўся, але да заходу сонца так і не паспеў завяршыць апошні стог. ...